• Zwolińska Anna
  • Mierzejewska-Dźwigała Diana
  • Jędrych Irena
  • Jasińska Paulina
  • Sławomir Proczek
  • Aleksandra Mikulska-Baran
  • Aleksandra Wójcik
  • Paweł Zuchniak