ZAKUP APARATU USG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górznie informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. 

„Zakup aparatu USG” – Ogłoszenie i dokumenty postępowania są dostępne na stronie ezamowienia.gov.pl.