Skoordynowana opieka diabetologiczna

Od 1.03.2024r. w SPZOZ Górzno rozpoczynamy opiekę nad pacjentami z cukrzycą, insulino opornością i innymi zaburzeniami glikemii u pacjentów w ramach skoordynowanej opieki diabetologicznej finansowanej przez NFZ