USG/RTG

Badania USG I RTG po uzyskaniu skierowania od lekarza POZ będą wykonywane w jak najszybszym terminie – pp rejestracji telefoniczne z podmiotami wykonującymi w/w badania