Zapraszamy wszystkie dzieci na szczepienia profilaktyczne zapisane w SPZOZ GÓRZNO – prosimy o umawianie się telefonicznie – KRÓTKIE TERNIMY