Badania Laboratoryjne

Badania będą pobierane w siedzibie SPZOZ Górzno codziennie